{{ alert.msg }}
banner

Директни кампании

 

 

Най-бързият и достъпен начин да достигнете до нови клиенти е чрез директна кампания по имейл или по пощата.

Можем да организираме разпращането на подадените от вас материали до предварително уточнена база от получатели:

  • по e-mail – ще получите подробна статистика за броя отворени писма и посещенията към вашата страница, които е генерирала кампанията;
  • по пощата – ще покрием желания район на разпространение като гарантираме доставката до пощенските кутии.

Цена: по договаряне. Цената се формира на база броя получатели и вида на разпространяваните материали.


Цената не включва създаване на съдържание, което ще се разпространява (виж. Електронен бюлетин и Дизайн на листовки и брошури).

Искам оферта