{{ alert.msg }}
banner

Провеждане на конкурс в медия

 

 

Конкурсите се радват на голяма популярност и са отлично средство да получите много публичност срещу съвсем приемлива инвестиция.

Можем да ви предложим цялостна концепция, както и подходящи медии за провеждане. Ние поемаме цялата организация, вкл. доставянето на наградата/ите, а за Вас остава само положителният PR ефект!

Цена: от 180 лв. с ДДС. Цената не включва куриерски и транспортни разходи, и таксите за провеждане на конкурси на съответните медии (ако се прилагат такива).


Искам оферта