{{ alert.msg }}
banner

Електронен бюлетин (newsletter)

 

 

Един от най-ефективните и изгодни начини да информирате клиентите си, както и да демонстрирате своите експертни качества.

Ще изготвим за вас стилен и бърз за ориентиране HTML бюлетин, който да води директно към целеви онлайн ресурси – продуктови страници, галерии, Facebook страница и т.н.


Цена:

  • от 108 лв. с ДДС за изготвяне на един HTML бюлетин със съдържание на клиента.
  • от 180 лв. с ДДС за изготвяне на един HTML бюлетин с генерирано от нас съдържание на база насоки от клиента.

Цената включва такси за изображенията, които се използват при дизайна.

Цената не включва разпращане на бюлетина (виж директни e-mail кампании).

Искам оферта