{{ alert.msg }}
banner

Съобщение за медиите

 

 

Публикуването на информация в медиите Ви дава достъп до богата клиентска база. За да има успех, обаче, трябва да бъдат спазени редица специфични изисквания.

Постоянните ни връзки с медиите, отличното познаване на медийния пазар и читателската аудитория ни позволяват да предложим качествена услуга по създаване на съобщение за медиите. То ще представи по най-добрия начин вашето послание и информация, а Вие само трябва да посочите целевите клиенти, до които да достигне. Естествено, целта е постигане на максимална ефективност по отношение на продажбите и имиджа на марката и компанията.

Цена за адаптиране на прес информация на български език: от 108 лв. с ДДС

Цена за написване на прес съобщение на български език: от 180 лв. с ДДС.

Цена за написване и разпространение на прес съобщение до целеви медии в България: от 480 лв. с ДДС.


Искам оферта