{{ alert.msg }}
banner

Страница в социалните медии

 

 

Създаването на страница в социалните медии е едва първия етап в осъществяването на комуникация с потребителите. Поддръжката на страницата изисква редовно публикуване на интересна за аудиторията информация, чиято честота зависи от типа на Вашата дейност. Освен това ще се погрижим и за постоянния мониторинг на запитванията и коментарите от потребителите, така че те винаги да бъдат обслужвани своевременно и професионално.

Вижте нашите цени за поддръжка на страници в социалните медии (на месец в лв. с ДДС):

Брой постове

Страница във Facebook

+ страница в Google Plus

+ страница в LinkedIn

3 поста седмично

90 лв.

110 лв.

бонус

5 поста седмично

180 лв.

бонус

бонус

7 поста седмично

216 лв.

бонус

бонус

12 поста седмично

300 лв.

бонус

бонус

 

Реклама във Facebook: Управление на бюджет, с който да достигнете до вашата аудитория.

Бонус 1: безплатно създаване на страница в избраните социални медии при предплащане на абонамент за поддръжка за поне 3 месеца.

Бонус 2: безплатно генериране на снимки при предоставени от клиента продукти, които ще създават ваше уникално съдържание и представят продуктите в уникална светлина.

Вижте примери за създадено уеб съдържание.


Искам оферта